GÜÇ

SIMEX POWER BANK S-21 ROBUST SLIM 5000MAH
JOPUS POWER BANK JP-P04 SPLASH 8000MAH WIRELESS
JOPUS POWER BANK JP-P07 LOSTAR 5000MAH
SIMEX POWER BANK S-26 PUFFIN 10000MAH
SIMEX POWER BANK S-20 CRAFTER 10000MAH MICRO
JOPUS POWER BANK JP-P03 AMBIANCE 10000MAH
JOPUS POWER BANK JP-P02 STALWART 10000MAH
SIMEX SAMSUNG I8150 BATARYA
MYTELL SAMSUNG S5830 EB494358VU BATARYA
JOPUS SAMSUNG J7 2016 BATARYA